synonim przeciwległy

odm. przeciwległy, nieprzeciwlegle, nieprzeciwlegli, nieprzeciwległa, nieprzeciwległą, nieprzeciwległe, nieprzeciwległego, nieprzeciwległej, nieprzeciwległemu, nieprzeciwległy, nieprzeciwległych, nieprzeciwległym, nieprzeciwległymi, przeciwlegle, przeciwlegli, przeciwległa, przeciwległą, przeciwległe, przeciwległego, przeciwległej, przeciwległemu, przeciwległych, przeciwległym, przeciwległymi