synonim ubzdryngolony

odm. ubzdryngolony, nieubzdryngoleni, nieubzdryngolona, nieubzdryngoloną, nieubzdryngolone, nieubzdryngolonego, nieubzdryngolonej, nieubzdryngolonemu, nieubzdryngolony, nieubzdryngolonych, nieubzdryngolonym, nieubzdryngolonymi, ubzdryngoleni, ubzdryngolona, ubzdryngoloną, ubzdryngolone, ubzdryngolonego, ubzdryngolonej, ubzdryngolonemu, ubzdryngolonych, ubzdryngolonym, ubzdryngolonymi